Jämför årsavgifter, räntor, bonusar och försäkringar inför valet av kreditkort

Sponsrade länkar

Som privatkund bör man alltid jämföra räntor, erbjudanden och villkor hos olika kreditkort. Bestäm initialt vilka faktorer (låg ränta, många bonuserbjudanden eller låg årsavgift) som är viktiga för just dig.

Sponsrade länkar

Den som ansöker om kreditkort prioriterar i regel olika egenskaper hos krediten. Personer som alltid återbetalar hela det utnyttjade kreditbeloppet inom ramen för kortkreditens räntefria period behöver sällan bry sig om krediträntan. Däremot är det kanske viktigt att årsavgiften hålls på en skälig nivå. Ens personliga preferenser avgör naturligtvis vilka egenskaper hos en kortkredit som bör väga tyngst vid en jämförelse. Vi rekommenderar i första hand att jämförelsen omfattar följande egenskaper:

  • Antalet förmåner och rabatter som kreditkortet inrymmer.
  • Kortets årsavgift. Ett vanligt fenomen bland kortkrediter är att den utfärdande kreditgivaren kompenserar låga årsavgifter genom att ta ut höga räntor.
  • Den räntefria periodens längd. Denna befinner sig vanligen i ett tidsintervall mellan 40 och 60 dagar.
  • Förekomsten av extra kreditkort (somliga banker erbjuder kostnadsfria extrakort till alla familjemedlemmar som uppnått myndig ålder).

Se kortkrediten som en latent nödkredit

Även personer utan något akut kreditbehov kan få behållning av att teckna en kortkredit. Krediten kan utnyttjas vid behov och enbart kostnaden för själva årsavgiften tas ut i de fall man väljer att inte utnyttja krediten. Tänk på att den utfärdande banken hämtar en kreditupplysning i samband med att kortkrediten tecknas. Därefter kan man utnyttja krediten vi behov utan att upprepade kreditupplysningar görs varje gång kortkrediten övergår till att hamna på debetsidan.