Lagen föreskriver i nuläget en kreditupplysning vid utfärdande av kreditkort

Sponsrade länkar

Kreditgivare som utfärdar kreditkort är enligt nuvarande lagstiftning skyldiga att göra en kreditupplysning för att granska den sökandes privatekonomi.

Sponsrade länkar

Banker och kreditinstitut, som utfärdar kortkrediter, är i vanlig ordning skyldiga att göra en initial kreditupplysning på dem som ansöker om krediten. Ifall en bankkund är känd av kreditgivaren sedan tidigare, kan detta i undantagsfall leda till att banken inte anser att en kreditupplysning tillför den interna kreditprövningen någon väsentlig information. Denna typ av undantag sker emellertid ytterst sällan eftersom bankernas rutiner vid beviljandet av krediter i regel är standardiserade. Följande undantag förekommer vidare vad gäller inhämtandet av uppgifter från kreditupplysningsföretag:

  • Banker som inte lyder under svensk lagstiftning behöver inte hämta uppgifter från något av de svenska kreditupplysningsföretagen. Som konsument kan det vara svårt att veta huruvida en bank är underordnad den svenska lagen om bank- och finansieringsrörelse, som påtalar nuvarande kreditupplysningsobligatorium. Fråga en banktjänsteman ifall oklarheter föreligger.
  • Nya kreditinstitut – i synnerhet nätbaserade dito – börjar ibland sin utlåningsverksamhet innan de hunnit upprätta fungerande rutiner för kreditupplysningar. Den som tecknar en kortkredit hos en nyetablerad bank kan i undantagsfall undkomma en kreditupplysning.
  • Tänk vidare på att en kreditupplysning enbart sker en gång när själva kortkrediten tecknas. Därefter kan låntagaren utnyttja korkrediten fritt – banken gör med andra ord ingen ny upplysning varje gång kortkrediten utnyttjas till den grad att den hamnar på debetsidan.

Varierande generositet beträffande undantag

I slutändan är det banken som avgör vilka kreditansökningar som ska få bifall respektive avslag. En kreditupplysning är således en formsak, som i verkligheten inte nämnvärt behöver påverka utfallet av en ansökan. Långivaren kan med andra ord bedöma att en låntagare är kreditvärdig utan att ha hämtat in en kreditupplysning. Själva upplysningen hämtas sedan in enbart för att behandlingen av ansökan ska bli korrekt formellt sett.