Storbankerna tillhandahåller särskilda studentkreditkort med låg kreditgräns

Sponsrade länkar

Antalet specifika studentkreditkort minskar ständigt. Studenter som vill ansöka om kortkrediter är således hänvisade till bankernas ordinarie erbjudanden.

Sponsrade länkar

För bara några år sedan utfärdade de nationella storbankerna särskilda kreditkort riktade till studenter. Kännetecknande för dessa kort var reducerade årsavgifter, obefintliga krav på förvärvsinkomster samt krav på regelbundna insättningar av studiemedel från CSN. Idag erbjuder ingen av de nationella storbankerna (med undantag av SEB, som fortfarande har separata villkor för studentkreditkortet Mastercard) särskilda kreditkort för studenter. Anledningen till att många studentkreditkort har slopats hänför sig i första hand till följande:

  • Gränsen mellan vem som är förvärvsarbetande och student är inte lika skarp som bara för några år sedan. Merparten av dem som studerar vid universitet och högskola har ett förvärvsarbete vid sidan av studierna. Detta innebär att det är fullt rimligt att ställa krav på en viss årsinkomst även från personer som studerar på heltid.
  • De specifika studentkreditkorten hade tidigare en reducerad kreditgräns som uppgick till mellan 5000 och 10 000 kronor. Detta ledde till att förvärvsarbetande studenter – med tillräckligt stora inkomster för att kunna ansöka om ordinarie kreditkort – istället valde de mindre studentkreditkorten. Något som innebar en förlust för bankerna.

Kreditkort del av bankernas studentpaket

I skrivande stund gäller att många storbanker erbjuder ett kreditkort i sitt så kallade studentpaket. Kreditkortet är emellertid förbundet med vissa inkomstkrav. De studenter som inte uppfyller inkomstkraven blir istället erbjudna ett vanligt bankkort. I somliga studentpaket ingår även andra fakultativa krediter, t.ex. ett studentlån på upp till 25 000 kronor (gäller i skrivande stund enbart SEB).