Kreditprövningens utformning avgör huruvida kreditkort kan utfärdas trots betalningsanmärkning

Sponsrade länkar

Majoriteten kreditkorten som cirkulerar på den svenska marknaden är utfärdade av storbankerna. En betalningsanmärkning innebär därför – annat än i undantagsfall – avslag på en ansökan om kortkredit.

Sponsrade länkar

De nationella storbankerna är mycket noga med att utkräva avsaknad av betalningsanmärkningar – även för bankkunder som bara ansöker om kortkrediter. Ett kreditkort är nämligen ett blancolån i den bemärkelsen att banken överlåter ett stort förtroende till låntagaren utan att begära någon form av säkerhet.

Kreditprövning med scoring

I samband med att man ansöker om en kortkredit gör banken en sedvanlig kreditprövning, som bland annat innebär att kreditgivaren hämtar uppgifter om betalningsanmärkningar och tidigare genomförda kreditupplysningar på den sökande. Som påtalats i det föregående innebär en betalningsanmärkning i regel ett tvärt avslag. Personer med betalningsanmärkningar – vars privatekonomi i övrigt är fullgod – uppmanas dock att göra ett förhandlingsförsök. Gå t.ex. till väga enligt nedan:

  • Gör ett fysiskt besök på bankkontoret, klä dig propert och påtala att betalningsanmärkningen uppkommit till följd av rent slarv. T.ex. i samband med att du var i utlandet och helt enkelt inte hade möjlighet att kolla posten.
  • Pålys att din privatekonomi i övrigt ser god ut – och ta fram fakta som styrker denna tes.
  • Be därefter banken att frångå sina vanliga principer vid kreditprövning. Be istället att få en kreditprövning på basis av en scoring, som väger upp fördelar mot nackdelar. En betalningsanmärkning kan således uppvägas av ett stort sparkapital eller en viss egendom.

En sista desperat utväg för personer med betalningsanmärkningar, som behöver en latent s.k. nödkredit i form av ett kreditkort, är att ansöka om kortkrediten i ett grannland, t.ex. i Danmark eller Finland. Det går i regel bra att åberopa sin svenska inkomst som grund för krediten.