Poäng på alla inköp med SJ:s Mastercard

Sponsrade länkar

I en tid när till och matbutiker ger ut kreditkort på löpande band höjer få personer på ögonbrynen när ett statligt bolag som SJ tar sig an denna marknad. Den fullständiga beteckningen på SJ:s kreditkort är SJ Prio Mastercard.

Sponsrade länkar

SJ Prio Mastercard är ett kreditkort som ger poäng på alla inköp. Den som betalar sina SJ-resor med kreditkortet får emellertid mellan tio och 30 procent fler bonuspoäng jämfört med vad som utgår i samband med övriga köp. Hur många extrapoäng som utgår bestäms beroende på vilken medlemskategori kortinnehavaren tillhör.

Karakteristik för SJ-kortet

Föga förvånande gynnas den kundgrupp mest som ofta och gärna reser med SJ. Nedan återges specifika karakteristika för SJ-kortet:

  • Kreditbeloppet kan maximalt uppgå till 20 procent av kortinnehavarens årsinkomst.
  • Årsavgiften är obefintlig under det första året. Därefter varierar den mellan 0 och 195 kronor beroende på vilken medlemskategori man tillhör (SJ har i skrivande stund en tregradig skala för medlemmar).
  • Reseförsäkring med avbeställningsskydd och kontantersättning vid stöld av väskor och övrigt bagage.
  • Kortet är förbundet med 60 dagars räntefri kredit samt två räntefria månader per år.
  • SJ Prio Mastercard är ett kombinerat betal- och kreditkort. Som kortinnehavare kan man från månad till månad välja om kortet ska vara ett betal- eller kreditkort.

Den som har ett konto registrerat hos SJ Prio (tjänst för kunder som samlar poäng på sina resor med bolaget) kan enkelt använda sina inloggningsuppgifter för att ansöka om kortet.