Ett bra kreditkort har en låg ränta, obefintlig årsavgift och en lång räntefri betalningsperiod

Sponsrade länkar

Ur ett rent nyttoperspektiv kan storbankernas kreditkort klassas som de bästa kreditkorten. Flashiga kreditkort som AMEX och Centurion är förkastliga ur kostnadssynpunkt.

Sponsrade länkar

De bästa kreditkorten bör alltid ha en lång räntefri period, låg ränta och många förmåner och bonusar. Likaså bör årsavgifterna vara låga, gärna under 200 kronor. I skrivande stund är storbankernas kortkrediter de överlägset mest lönsamma på marknaden. Även Coop Forums Med Mera är ett jämförelsevis förmånligt kreditkort med hänsyn tagen till ränta och den räntefria kreditperiodens längd.

Avancerade bonussystem gynnar detaljisterna

Många kunder lockas att välja kreditkort utifrån ett avancerat bonussystem, som ger återbäring på i princip alla köp. Den som handlar med kreditkort utfärdade av bensinbolaget OKQ8 får exempelvis en procents bonus på alla köp – förutsatt att köpen inte gjorts på något av de konkurrerande bensinbolagen. För kunderna kan dylika erbjudanden, till en början, framstå som attraktiva; men då bör man komma ihåg att en procent av t.ex. 1000 kronor enbart motsvarar en tia. Den som t.ex. handlar för 5000 kronor i månaden får således återbäring i form av en 50-lapp. Med andra ord ska man handla för riktigt stora belopp för att återbäringen ska ge verkliga resultat. Bonussystemen bör således inte vara någon utslagsgivande faktor i samband med kortjämförelser, då systemen i första hand gynnar detaljisterna i den bemärkelsen att man som kortinnehavare lockas att handla mer.

Lyxkorten utformade för snobbar

Kort som AMEX och Centurion hör således inte till kategorin förmånliga kreditkort. Korten är snarare utarbetade för att främja snobbism, då den som viftar med ett AMEX-kort kan räkna med bättre behandling i utvalda situationer. Som betalmedel duger emellertid de nämnda kreditkorten föga; korten är nämligen förbundna med så höga avgifter att de flesta inköpsställena vägrar ta emot dem ens vid betalning av större inköp.