Kreditnivån på kortet begränsas avsevärt i de fall inkomst saknas

Sponsrade länkar

Personer utan inkomst – som i övrigt är fria från betalningsanmärkningar – har i regel möjlighet att ansöka om kreditkort med begränsade kreditbelopp.

Sponsrade länkar

Bankerna ställer stigande baskrav på inkomst för tillträde olika kreditbelopp. För det lägsta kreditbeloppet – som vanligen uppgår till ca 10 000 konor – är inkomstkravet i princip obefintligt. Därefter ökar kravet successivt. Dock är det ytterst sällan kravet är förbundet med högre årsinkomster än 150 000 kronor – åtminstone om de vanliga kortkrediterna från Visa och Mastercard får fungera som referens. För guld- och silverkorten från Visa och Mastercard, liksom för majoriteten av AMEX-korten och Diners Club, är inkomstkraven emellertid betydligt högre. Vidare gäller följande:

  • Bankerna ställer aldrig krav på att inkomsten måste härröra från en fast anställning. Inkomstens storlek – inte dess art – är istället av primär betydelse. Även a-kassa och aktivitetsersättning från Försäkringskassan likställs med inkomst. Detsamma gäller all annan taxerad inkomst som syns i den deklaration som lämnats in till Skatteverket.
  • Personer som enbart lever på utdelningar och inkomster av kapital har sällan några problem med att teckna kortkrediter.
  • Tänk dock på att nolltaxerare och studenter har begränsade möjligheter att få tillgång till stora kreditbelopp. Somliga banker har särskilda studentkreditkort som är förbundna med vissa krav på insättningar av studiemedel.

Betalningsanmärkningar absolut hinder

Personer med en stabil inkomstsituation – men med en eller flera betalningsanmärkningar i sin kredithistorik – kan vanligtvis räkna med avslag på sin ansökan om kreditkort. Även i de fall den sökande kan åberopa någon form av borgen brukar ansökan avslås av principiella skäl.