Företagskort har högre årsavgift än privata kreditkort

Sponsrade länkar

Företag får räkna med att betala något högre årsavgifter än de avgifter som privatpersoner betalar för sina kortkrediter. Räkna med årsavgifter uppemot tusen kronor.

Sponsrade länkar

Det faktum att en kortkredit samlar alla månadens köp på en och samma faktura underlättar i mångt och mycket den ekonomiska administrationen på många företag – i synnerhet bokföringen. Den samlade fakturan innebär vidare att man som företagare vet vilka kostnader man ska dra av under månaden – ingenting faller med andra ord mellan fingrarna. Ett företagskort bör naturligtvis vara kopplat till ett företagskonto – tillika en förutsättning för att momsen på kortköpen ska vara avdragsgilla i företagets namn.

Kostnader och avgifter för företagskort

I genomsnitt uppgår årsavgiften för företagskort till tre gånger så höga belopp som motsvarande kort för privatpersoner. I gengäld är kreditgränsen för företagskort betydligt högre än för privata kreditkort; ett faktum som gör skillnaden motiverad. I praktiken innebär detta att årsavgiften för företagskreditkort uppgår till ca en 1000-lapp. Den räntefria periodens längd avviker däremot inte nämnvärt mellan privata kort och kort som tecknats i ett företags regi. Även räntorna kan betecknas som snarlika.

Jämför företagskreditkort genom telefonsamtal

Eftersom kortkrediter för företag tecknas mer sällan än motsvarande privata kreditkort, är bankerna inte alltid flitiga med att publicera information om företagskrediter online. Icke desto mindre är det av högsta vikt att jämföra olika erbjudanden. Begär således in offerter från minst en handfull olika storbanker innan du tecknar en företagskredit. Om möjligt bör offerterna begäras in via telefon – på så sätt kan villkoren skräddarsys utifrån företagets behov. Själva telefonsamtalet är dessutom ett utmärkt forum för ränteförhandlingar.