Frånvaron av inkomst hindrar inte långivarna från att bevilja ansökningar om smslån

Sponsrade länkar

Många kreditgivare på marknaden för smslån är villia att förmedla lån till personer helt utan inkomst. Med andra ord har även nolltaxerare tillgång till utvalda smslån.

Sponsrade länkar

Även personer utan arbetslöshetsersättning, studielån eller andra former av tillfälliga inkomstlösningar har numera tillgång till mindre smslån. Däremot är det omöjligt att få smslån för personer som saknar svensk folkbokföringsadress, uppehållstillstånd och personnummer.

Krav på tidigare skötta återbetalningar

I skrivande stund är Easycredit den mest kända kreditgivaren som erbjuder smslån utan några som helst inkomstkrav. Men lånen hos Easycredit är långt ifrån villkorslösa – t.ex. måste låntagarna vara fria från tidigare betalningsanmärkningar samt ha återbetalat eventuella tidigare smslån till långivaren. I händelse av att man har obetalda lån, bör man således se till att dessa blir återbetalda i sin helhet innan man gör anspråk på nya krediter.

Lån för personer med svarta förvärvsinkomster

Det förefaller uppenbart att svartarbetande personer ugör en av de bärande målgrupperna för smslån utan inkomstkrav. Denna målgrupp är fullt kreditvärdig i praktiken – med hänvisning till den svarta inkomsten – med det enkla undantaget att kreditvärdigheten inte är möjlig att dokumentera med hjälp av deklarerade inkomster. De långivare som riktar in sig mot denna målgrupp gör i sig inget kriminellt, då det är upp till myndigheterna att förhindra förekomsten av svartarbete. Marknaden för dessa lån är sund i den bemärkelsen att efterfrågan styr utbudet – svartarbetande har nämligen ett uttalat behov av krediter och lån.

Andra tänkvärde låntagargrupper

Till långivarnas försvar ska det vidare anföras att det finns betydligt fler grupper än svartarbetande, som kan tänkas vara intresserade av smslån utan inkomstkrav. Nyligen invandrade personer med kapital i utlandet, personer som lever på ärvda pengar och studerande som får ekeonomiska bidrag av sina föräldrar bör särskilt lyftas fram i sammanhanget. Dessa kreditvärdiga låntagargrupper kan ha stor behållning av långivare som är villiga att rucka på de inkomstkrav som är vedertagna på marknaden för smslån (vanligtvis taxerade årsikomster på 20 000 kronor).