Med lite tur går det att komma över smslån med löptider på 60 dagar

Sponsrade länkar

Den som ansöker om ett större smslån bör försäkra sig om att man förmår återbetala hela beloppet inom ramen för lånets löptid. Vid minsta osäkerhet – välj en löptid på 60 dagar istället för 30.

Sponsrade länkar

Eftersom smslån i normalfallet omfattar små kreditbelopp – taket är i regel några tusenlappar – brukar långivarna begränsa löptiden till 30 dagar. Den som inte återbetalar lånet inom ramen för löptiden kan räkna med olika straffavgifter, som i många fall innebär en fördubbling av räntan. Detta trots att löptiden bara överskridits med någon dag. Den normala löptiden uppgår ofta till 30 dagar även för större smslån på 4000 eller 5000 kronor. Som låntagare bör du i god tid – innan du ansöker om ett smslån – inventera dina återbetalningsmöjligheter. Gör således följande kartläggning:

  • Undersök om din inkomstsituation tillåter dig att återbetala lånet inom den angivna löptiden. Vid minsta osäkerhet bör du välja ett lån med längre löptid – på så sätt garderar du dig mot eventuella straffavgifter och kostnader för inkassokrav.
  • Vid osäkerhet beträffande återbetalningsmöjligheterna kan du – som en nödlösning – välja en av de kreditaktörer som tillåter en förlängning av löptiden; en tjänst som naturligtvis kostar extra.

Smslån på 60 eller 90 dagar är ovanliga

Som konsument bör du emellertid komma ihåg att smslån med 60 eller 90 dagars löptid hör till ovanligheterna, även om de förvisso existerar. Bland privatlånen erbjuder emellertid företag som FreedomFinance och Bluestep fullgoda alternativ till smslån. De sistnämnda lånen har dessutom betydligt längre löptid och avsevärt lägre räntekostnad.