Smslån på 15 000 kronor och uppåt har karaktären av ett privatlån

Sponsrade länkar

Belopp i storleksklasser över 10 000 förmedlas sällan i form av snabblån. De facto blir snabblånen ovanliga redan vid 5000 kronor. Vi lyckades emellertid hitta två snabblån på 15 000 med kort handläggningstid.

Sponsrade länkar

De traditionella snabblånen avser i normalfallet småkrediter upp till 5000 kronor. För belopp överskridande 10 000 kronor gäller istället att de förmedlas i form av privatlån som läggs upp på några månader eller ett par år. Vi lyckades emellertid hitta två snabbkrediter på 15 000 med mycket kort handläggningstid. Den första förmedlas av kreditgivaren Thor, som debiterar 1903 kronor för lånet förutsatt att det återbetalas på 12 månader. Leasy erbjuder exakt samma villkor och kostnad. Båda kreditgivarna har 20 år som åldersgräns för tillträde till lånen.

Få alternativ för låntagare med anmärkningar

Kraven på låntagarens privata finanser ökar i takt med att lånebelopp och löptid växer. För tillträde till de snabblån på 15 000 kronor som exemplifieras i det föregående krävs t.ex. frånvaro av betalningsanmärkningar. Kraven på inkomst är dock fortfarande ganska obetydliga för blancolån i denna beloppsklass. Varken Thorn eller Leasy kräver t.ex. att den som lånar förfogar över en fast anställning. Det räcker i regel med en viss taxerad årsinkomst.

Privatlån att föredra framför snabblån

Alternativen bland mindre privatlån är större än bland snabblån med kort handläggningstid. Ett privatlån är således att föredra ur räntekostnadssynpunkt. Aktörer som Bluestep, Freedom Finance och Ferratum brukar vara billigare än de långivare som specialiserat sig på snabblån.