En betalningsanmärkning sätter inngalunda stopp för en privatpersons karriär på lånemarknaden

Sponsrade länkar

Omkring hälften av de kreditaktörer, som är verksamma på marknaden för smslån, är beredda att bifalla ansökningar från personer med betalningsanmärkningar.

Sponsrade länkar

När smslånen för första gången introducerades på den svenska kreditmarknaden, skapade de en kaotisk virvelvind i en tidigare mycket stabil och traditionsenlig utlåningsmiljö. De större bankerna dominerade stort fram till 2005. Endast sporadiskt stötte de på konkurrens från mindre kreditaktörer, som försökte konkurrera med snabbare utbetalningar; något som emellertid hjälpte föga. Smslånens rekordkorta utbetalningstid – i regel under fem minuter – skapade för första gången turbulent konkurrens på den svenska kreditmarknaden.

Samlad bedömning vanligast idag

Den kaotiska stämningen på kreditmarknaden, i samband med smslånens introduktion, berodde i första hand på att smslån delades ut till både höger och vänster. Det dröjde inte länge innan Konsumentverket började ställa krav på kreditprövningar och kräva totalstopp för utlåning till personer med betalningsanmärkningar. Detta ledde till en viss åtstramning, men den restriktiva hållningen har för länge sedan luckrats upp. Idag gäller för det mesta följande i fråga om smslån till s.k. riskgrupper:

  • Kreditgivarna väljer att göra en samlad bedömning av den sökandes privatekonomi; något som i praktiken innebär att positiva faktorer uppvägs mot negativa dito. Räkna med en något längre handläggningstid av en låneansökan ifall du har en eller flera betalningsanmärkningar på ditt samvete.
  • En betalningsanmärkning är synlig för kreditgivarna i tre år från att den registrerats.

Bland de kreditgivare som beviljar smslån till personer med betalningsanmärkningar återfinns bland annat kredit365, Meddelandelån och Expresskredit. Tänk dock på att en dålig privatekonomi – t.ex. en låg taxerad inkomst – i kombination med betalningsanmärkningar kan leda till avslag.