Möjligheterna att låna udda belopp såsom 1500 kronor blir allt vanligare

Sponsrade länkar

Smslån på 1500 kronor är ovanliga på dagens kreditmarknad. Alternativet för låntagarna brukar vara att ansöka om två separata lån – eller låna 2000 kronor.

Sponsrade länkar

För personer med behov av att låna exakt 1500 kronor kan det paradoxalt nog bli billigare att låna det högre beloppet 2000 kronor istället. Detta har att göra med att många aktörer på marknaden för smslån begränsar sig till att erbjuda lånebelopp i jämna tusental. Marknaden för lån på 1500 kronor är följaktligen nischad till den grad att konkurrensen om räntorna inte hunnit ta fart på allvar. Som en jämförelse kan följande kreditalternativ nämnas:

  • Via Conto förmedlar i skrivande stund snabblån på 1500 som är helt gratis till nya kunder. Åldersgränsen är 18 år och kunder med betalningsanmärkningar godtas inte. Tänk dock på att Via Conto erbjuder internetlån; den som vill ansöka via sin mobiltelefon måste således ha tillgång till webbläsare.
  • Nanokredit erbjuder introduktionslån på 1500 helt gratis till nya kunder. Tänk dock på att återbetalningstiden enbart uppgår till 20 dagar.
  • OK Money lämnar smslån på 1500 kronor med en totalkostnad på 300 kronor. Åldersgränsen är som brukligt 18 år. Tänk dock på att det även här rör sig om ett internetlån, som kräver tillgång till webbläsare i telefonen.

Genomsnittlig kostnad för smslån på 1500

Kunder som saknar tillträde till något av de kostnadsfria introduktionserbjudanden som förmedlas på marknaden för smslån bör – enligt våra bedömningar av kreditmarknaden – aldrig betala mer än 500 kronor för ett smslån i denna storleksklass. Vi utgår här från det faktum att lånet har en löptid på 30 dagar. Denna rekommendation gäller generellt – även för de något dyrare erbjudandena som riktar sig till personer med betalningsanmärkningar.