Kreditgivarna har lagrum att bevilja smslån utan någon kreditupplysning på låntagarna

Sponsrade länkar

Enligt rådande lagstiftning behöver inte smslån föregås av en kontroll mot Upplysningscentralens uppgiftsregister. Detta med anledning av att varje låneansökan i så fall skulle medföra en registrerad kreditupplysning.

Sponsrade länkar

Kreditaktörer, som riktar in sig mot små snabbkrediter, förfogar över ett lagstadgat undantag i fråga om uppgiftskontroll mot Upplysningscentralen (UC). Detta undantag gäller för alla som bedriver utlåningsverksamhet med inriktning mot små krediter med kort löptid. Anledningen till undantaget bottnar i det faktum att varje smslån, i annat fall, skulle generera en registrerad kreditupplysning hos UC. Med anledning av att många tidigare kreditupplysningar innebär en påtaglig nackdel för den som ansöker om ett större hypotekslån, framstår det som rimligt att undanta mindre krediter från upplysningskravet. Tänk dock på att den som köper en vara på avbetalning, eller tecknar ett abonnemang, får en kreditupplysning registrerad hos UC.

En kreditupplysning görs ofta – trots undantaget

En majoritet av aktörerna på marknaden för smslån väljer ändå att göra en kreditupplysning – i synnerhet om ansökan avser ett större smslån på några tusenlappar. På så sätt försäkrar de sig om att personen bakom lånet har en tillfredsställande betalningsförmåga. I skrivande stund är Thorn och Expresslån exempel på aktörer som väljer att inte göra någon kreditupplysning, helt i enlighet med undantaget.

Välj kreditgivare med omsorg – särskilt om du lånar mycket

Du som ofta behöver ta hjälp av smslån bör vara extra noga med att välja en kreditgivare som inte gör någon kontroll mot UC-registret. Som påtalas i det föregående, kan många kreditupplysningar vara en direkt nackdel i samband med framtida ränteförhandlingar om hypotekslån.