Merparten av smslånen föregås av en kreditprövning trots att en sådan inte utgör något laga krav

Sponsrade länkar

Enligt gällande lag för bank- och finansieringsrörelse är små kreditgivare som förmedlar snabblån med kort löptid undantagna kravet på obligatoriska kreditupplysningar.

Sponsrade länkar

Alla företag som bedriver någon form av utlåningsverksamhet måste göra en bedömning av låntagarnas betalningsförmåga – en s.k. kreditprövning. Det finns således inget utrymme för långivarna att kringgå detta krav. Däremot är det fritt fram för långivare som lånar ut mindre kreditbelopp – med en löptid underskridande 45 dagar – att undvika att begära in en kreditupplysning från ett av kreditupplysningsföretagen. En förutsättning är dock att långivaren på annat sätt kan bedöma låntagarens återbetalningsförmåga. Många kreditgivare tolkar detta undantag enligt följande:

  • En förfrågan om kreditupplysning görs enbart i fråga om förstagångskunder. Därefter bedömer långivaren att kunden är kreditvärdig ifall lånet återbetalas innan löptidens utgång. Låntagare som blivit föremål för en kreditupplysning – och därutöver har lyckats återbetala sitt första lån – bedöms således som kreditvärdiga även i fråga om fortsatt utlåning. Några ytterligare kreditupplysningar görs alltså inte – långivarna gör istället en kreditprövning på basis av det faktum att låntagaren förmått återbetala sina tidigare beviljade krediter.
  • En av anledningarna till att många långivare på marknaden för minilån undviker att begära in upprepade kreditupplysningar för redan kända kunder, hänför sig till det faktum att många kreditupplysningar är ofördelaktiga för låntagarna. Särskilt för de låntagare som någon gång ämnar söka större hypotekslån – då tar bankerna nämligen hänsyn till antalet genomförda kreditupplysningar.

Godtycklig kreditprövning vanlig

Kreditgivare som förmedlar små snabblån har med andra ord möjlighet att göra till synes godtyckliga kreditprövningar helt inom lagens ramverk. För låntagare kan det således – i vissa fall – löna sig att upprätthålla en god dialog med långivaren. Det är nämligen lika lätt för en långivare att avslå som att bevilja ett snabblån – ett avslag behöver inte motiveras närmare och låntagaren har ingen instans att överklaga till eftersom långivaren själv avgör hur de egna pengarna ska förvaltas.