Samtliga smslån kräver att låntagarna är 18 år fyllda

Sponsrade länkar

I skrivande stund kan man skönja en trend som pekar på högre åldersgränser för smslån och övriga snabbkrediter. Detta med anledning av att unga låntagare inte alltid klarat av att fullfölja sina betalningsåtaganden.

Sponsrade länkar

Under smslånens glansperiod för knappt tio år sedan var 18 år den självklara myndighetsåldern för tillträde till denna kredittyp. Så är emellertid inte fallet idag; en konsekvens som i första hand tar fasta på unga låntagares generella oförmåga att hantera det ansvar, som en kredit de facto innebär. Enligt färsk statistik, som återkommande presenteras i media, är unga låntagare överrepresenterade bland de kunder som drar på sig betalningsanmärkningar.

Åldergränser upp till 21 år förekommer

För att gardera sig mot utlåning till otillräkneliga ungdomar, har många kreditgivare valt att höja sina åldersgränser för smslån till 19, 20 eller rent av 21 år. Dock hör höjda åldersgränser fortfarande till undantagen på marknaden för smslån. Över hälften av kreditgivarna beviljar gladeligen lån till personer som nyss passerat den lagstadgade myndighetsåldern. Bland annat välkomnar kända kreditgivare som Expresskredit, SMS-pengar och Meddelandelån 18-åringar att ansöka om lån.

Inkomstkravet – en akilleshäl för unga låntagare

Långivarnas inkomstkrav är en faktor som ofta sätter käppar i hjulen för unga låntagare. Till praxis hör nämligen att långivarna kräver en viss taxerad inkomst; något som inte är självklart för en 18-åring. I synnerhet inte med tanke på att låntagarna har tillgång till inkomstuppgifter från föregående taxeringsår. För att 18-åringen ska klara inkomstkravet måste vederbörande således ha haft en förvärvsinkomst redan som 17-åring.