Merparten av dagens snabblån administreras och beviljas över nätet

Sponsrade länkar

I takt med att mobiltelefonerna försetts med webbläsare, har snabblånen via internet gått om smslånen i fråga om antalet ansökningar – man kan nämligen ansöka om lån via webben direkt i telefonens inbyggda webbläsare.

Sponsrade länkar

Anledningen till att smslånen initialt dominerade över de så kallade onlinelånen hänförde sig i första hand till tillgängligheten. Med mobilen kunde man ansöka om lån överallt, medan ett snabblån via internet krävde tillgång till en internetdator. Sedan några år tillbaka är emellertid mobiltelefonerna utrustade med internet, vilket innebär att onlinelånen kan sökas direkt via telefonens inbyggda webbläsare. Genom att välja ett snabblån via internet kan man dessutom undvika att betala de obligatoriska SMS-avgifter som fördyrar de SMS-baserade snabblånen ytterligare.

Snabblån via internet trots betalningsanmärkningar

Såväl onlinelån som smslån finns tillgängliga för personer med en eller flera betalningsanmärkningar. Av de onlinebaserade aktörerna erbjuder många möjligheten att göra en samlad bedömning av den sökandes privatekonomi – med andra ord kan positiva faktorer uppväga negativa dito, typ betalningsanmärkningar. Bland de aktörer som enbart fokuserar på smslån är detta alternativ inte lika vanligt. Istället är man helt öppen med att erbjuda lån till personer med hårt belastad privatekonomi.

Transparenta räntekostnader för onlinelån

En av fördelarna med snabblån via internet, jämfört med motsvarande smslån, är att de nätbaserade kreditaktörerna är betydligt duktigare på att redovisa den faktiska räntekostnaden i procentsatser. Bland smslånen är det fortfarande vanligt att kreditgivarna redovisar kostnaderna för lånet i form av avgifter i fasta penningbelopp; ett förfarande som rimmar synnerligen illa med lagens bokstav och – inte minst – med god kreditsed.