Med få undantag går det att hitta aktörer som erbjuder snabblån på 10 000 kronor

Sponsrade länkar

Den som är i behov av en snabbkredit på 10 000 kronor kan räkna med problem; beloppet är för stort för att fungera som onlinekredit med en månads löptid.

Sponsrade länkar

Bland kreditgivare med fokus på lite större snabbkrediter framstår Bluestep som det mest seriösa alternativet. Här kan även så kallade riskgrupper – dvs. personer med betalningsanmärkningar och osäkra inkomstkällor – låna till samma ränta som övriga låntagare. Tänk dock på att handläggningen av ett lån på 10 000 kronor kan ta något dygn i anspråk – således är det inte fråga om en renodlad snabbkredit om man ska följa den definition av snabbkrediter som vi genomgående valt att följa på denna protal.

Dela upp fakturan på några månader

Förhoppningsvis räknar inte långivaren med att man som låntagare förmår återbetala hela beloppet på en månad. Således bör man på förhand försäkra sig om att lånet har en löptid som sammanfaller med ens betalningsmöjligheter. Tänk nämligen på att aktörerna på marknaden för snabblån också är snabba med att koppla in inkasso ifall kunderna missköter sina återbetalningsförehavanden. Dela därför om möjligt upp betalningen på åtminstone tre månadsfakturor.

Alternativ till snabblån på 10000 kronor

Tänk vidare på att ett snabblån på 10 000 kronor bör vara en sista utväg; således bör det inte finnas några andra kreditalternativ att tillgå. Innan du skickar iväg din låneansökan – se därför till att göra en grundläggande inventering av dina kreditmöjligheter. I många fall finns nämligen någon outnyttjad kort- eller kontokredit tillgänglig. Dessutom kan det kanske finnas någon form av egendom, som skulle kunna fungera som pant för ett hypotekslån med betydligt lägre ränta än motsvarande snabblån.