Ingen kreditupplysning nödvändig för snabblån med kort löptid

Sponsrade länkar

Små snabba krediter med kort löptid behöver – till skillnad från andra kredittyper – inte föregås av någon kreditupplysning. Men kreditgivarna genomför i regel ändå en sådan – i förebyggande syfte.

Sponsrade länkar

Trots att snabba krediter med kort löptid förfogar över ett lagstadgat undantag från kreditupplysning, händer det ytterst sällan att kreditföretagen verkligen väljer att avstå från att genomföra en kreditupplysning. Detta hänför sig primärt till det faktum att en stor del av spekulanterna på snabblån kan klassas som riskkonsumenter – t.ex. kan de på förhand vara så hårt skuldsatta att det är uppenbart att de inte skulle klara av ytterligare en amorteringsskyldighet.

En enda kreditupplysning trots många lån

Inom kreditbranschen är det ett välkänt faktum att många kreditupplysningar kan ha en negativ inverkan när det väl är dags att ansöka om seriösa krediter såsom hypotekslån till köp av bostad eller annan egendom. Långivarna brukar ta hänsyn till kundernas bästa genom att inte genomföra kreditupplysningar mer än en gång på en och samma kund. Det lönar sig således att hålla fast vid en och samma kreditgivare ifall man inte vill dra på sig onödiga kreditupplysningar i UC-registret, som för övrigt är tillgängligt för alla kreditinstitut med tillstånd att bedriva utlåning.

Konfidentiell hantering av personuppgifter

Enligt konsumentkreditlagen behöver snabblånen inte föregås av någon kreditupplysning. Däremot undantas snabblånen inte från det faktum att person- och inkomstuppgifterna måste hanteras konfidentiellt; upplysningar om kunderna får således inte spridas till tredje part utan att låntagaren givit sitt samtycke till en sådan spridning.