Tack vare generösa tolkningar av inkomstbegreppet kan även nolltaxerare få snabblån

Sponsrade länkar

En tillfällig arbetslöshet utgör inget hinder för den som vill ansöka om snabblån. Desto viktigare är emellertid att den sökande kan åberopa en viss taxerad inkomst.

Sponsrade länkar

Snabbkrediternas ringa storlek – och korta löptid – gör att långivarna inte känner något behov av att låntagarna har en stabil inkomstkälla. Däremot brukar den automatiska kreditprövningen, som genomförs i samband med alla kreditansökningar, innehålla en kontroll mot Skatteverkets inkomstdatabas över taxerade inkomster för senaste taxeringsår. I normalfallet kräver långivaren att den sökande kan åberopa en viss inkomst, som bör ligga i intervallet 20 000 till 100 000 kronor beroende på lånebeloppets storlek. I sammanhanget bör man betänka att alla typer av inkomster, som tagits upp för deklaration, räknas hos kreditgivarna. Hit hör t.ex. följande inkomsttyper:

  • A-kassa och aktivitetsstöd från Försäkringskassan.
  • Inkomster från frilansuppdrag för vilka skatt och egenavgifter betalats.
  • Ränteinkomster och inkomster från hyresintäkter.
  • Inkomster av tjänst och näringsverksamhet.
  • Inkomster av hobby, som tagits upp för deklaration.

En del inkomster, t.ex. studiebidrag och studiemedel, är skattebefriade och behöver därmed inte tas upp för deklaration. Denna typ av inkomster syns således inte i Skatteverkets centrala deklarationsdatabas.

Inget inkomstkrav för små snabblån

I sällsynta fall finns inga som helst inkomstkrav för mindre snabblån i storleksklassen 500 till 1000 kronor. Detta innebär att dessa snabbkrediter även finns tillgängliga för nolltaxerare, som i teorin saknar förmåga att återbetala lånen – såvida de inte har svarta inkomster att tillgå.