Mindre blancolån med kort löptid kan i undantagsfall handläggas utan krav på kreditupplysning

Sponsrade länkar

Enligt lag ska såväl blancolån som hypotekslån föregås av en kreditupplysning. Endast små mikrolån med kort löptid är undantagna från lagen om obligatorisk kreditupplysning.

Sponsrade länkar

Jämfört med för några år sedan har kreditupplysningslagen, sedan juni 2010, genomgått en väsentlig justering. Numera är det endast tillåtet att göra kreditupplysningar när ett legitimt behov föreligger. Dessutom ska den som blivit föremål för en kreditupplysning delges en kopia av upplysningen; detta oavsett om kreditupplysningen skett på en privatperson eller ett företag.

Möjlighet till sammanslagen kreditupplysning

Vanligen krävs en kreditupplysning för att en privatperson, eller ett företag, ska tilldelas en låneoffert. För att undvika multipla kreditupplysningar i samband med att låneofferter begärs in från olika banker, kan man begära att få en s.k. sammanslagen kreditupplysning. Möjligheten till sammanslagna kreditupplysningar introducerades år 2007 av Upplysningscentralen och Lendo.

Information om de företag som begärt upplysningar

Som låntagare, som blir föremål för en långivares kreditupplysning, bör man känna till att ett stort antal tidigare upplysningar kan ligga ens framtida kreditvärdighet till last. Därför bör man se till att dra på sig så få upplysningar som möjligt – t.ex. genom att låna från en bank som man känner sedan tidigare (förutsatt att man skött sina betalningar behöver inte banken göra någon upplysning). I samband med att en kreditupplysning görs kan mottagaren enbart få information om vilka företag som tidigare begärt in upplysningar. Mottagaren får således ingen information om hur stora kreditbelopp de tidigare upplysningarna är kopplade till.