De kända upplysningsaktörerna erbjuder kreditupplysningar för såväl privatpersoner som för företag

Sponsrade länkar

Det är ganska ovanligt att privatpersoner behöver göra kreditupplysningar på företag; rollerna är snarare omvända. De företag som blir föremål för en kreditupplysning får information om detta – såvida företaget inte är ett aktiebolag.

Sponsrade länkar

De stora aktörerna Ratsit, Upplysningscentralen och Upplysning.se erbjuder kreditupplysningar om både företag och privatpersoner. Det är ganska ovanligt att privatpersoner begär uppgifter om företag, men desto vanligare att ett företag begär en kreditupplysning om ett annat företag. När privatpersoner och företag begär ut uppgifter om varandra skickas alltid en kopia till den som kreditupplysningen avser. Anonyma kreditupplysningar kan dock göras ifall företaget är ett aktiebolag.

Bankerna gör egen kreditupplysning

Många företagare väljer att göra en kreditupplysning på sig själva – särskilt ifall de överväger att ansöka om ett större banklån. I detta sammanhang ska man emellertid komma ihåg att bankerna gör en självständig kreditupplysning som kan få ett helt annat utfall än de automatiska, nätbaserade upplysningarna. Bankerna tar hänsyn till andra variabler än de nätbaserade upplysningsföretagen – i regel är bankernas bedömning betydligt striktare. Det händer även att bankerna kompletterar kreditupplysningen med en marknadsbedömning, som går ut på att undersöka hur väl företagets affärsidé står sig på marknaden.

Olika strikt kreditprövning

Stora lån med långa löptider föranleder i normalfallet en noggrann kreditupplysning från bankernas sida. Bankerna är mycket återhållsamma med att dela ut stora krediter till företag. Paradoxalt nog är det lättare för en egen företagare att ansöka om lån som anställd hos sitt eget företag än att ta motsvarande lån i företagets namn.