För några år sedan existerade möjligheten att begära in en kreditupplysning via sms

Sponsrade länkar

För några år sedan kunde företag anonymt göra en kreditupplysning på privatpersoner, som fick information via sms om att de blivit utsatta för en begäran om privata uppgifter.

Sponsrade länkar

För inte så länge sedan var det fullt möjligt för företag att göra kreditupplysningar till synes okontrollerat. Det hände ofta att privatpersoner fick sms med information om att de blivit utsatta för en kreditupplysning; i meddelandet återfanns inloggningsinformation som kunde användas av privatpersonen för att granska vilken typ av information som fanns i upplysningen. Numera gäller emellertid följande regelverk för kreditupplysningar:

  • Den som gör en upplysning måste alltid skicka en kopia till den person som upplysningen avser. Upplysningar via sms, innehållande enbart inloggningsuppgifter, är således inte förenliga med dagens lagstiftning.
  • För att ett företag ska få göra en kreditupplysning på en privatperson, måste det finnas legitima skäl till upplysningen. Sådana skäl kan t.ex. vara att personen ansökt om lån eller ansökt om att handla på avbetalning hos företaget som begär att få en upplysning. Däremot är det inte tillåtet för företag att göra upplysningar på måfå – och sedan skicka hem reklam till de personer som uppvisar bäst scoring.

Fullständiga upplysningskopior krävs

Det bör återigen förtydligas att den som blir utsatt för en kreditupplysning har en lagstadgad rätt att få en fullständig kopia på upplysningen. Kopian ska innehålla information om vem som begärt upplysningen, varför den begärts och vilka upplysningar som tillfallit det företag som begärt ut informationen. Idag är det praxis att mottagaren får denna information per brev. I praktiken är det fortfarande möjligt att skicka ut informationen via sms, men resultatet skulle i så fall bli orimligt långa snabbmeddelanden.