På den svenska marknaden finns en rad tillförlitliga upplysningstjänster med bas på nätet

Sponsrade länkar

Den som behöver göra en kreditupplysning på sig själv har en rad olika alternativ att välja mellan – i synnerhet om man är beredd att betala en försumbar slant för upplysningen.

Sponsrade länkar

För personer som vill göra en kreditupplysning – med tillhörande bedömning av kreditvärdighet – har i skrivande stund Ratsit och Upplysningscentralen att välja mellan. Nackdelen med Ratsit är dock att man inte kan göra en kreditupplysning på en tredje person utan att en kopia skickas till den som är föremål för upplysningen. Inte heller Upplysningscentralen lämnar ut uppgifter om andra personer utan att delge vederbörande en kopia.

Billig upplysning om tredje part

I skrivande stund kan den som är i behov av en billig kreditupplysning om en främmande person registrera ett användarkonto hos företaget InkomstUpplysning. Tyvärr skickas alltid en kopia ut till personen som blir föremål för upplysningen; något som i skrivande stund inte kan undvikas med anledning av att obligatoriska utskick av kopior är reglerade enligt lag. Enbart i de fall en privatperson vill få ut en upplysning om ett aktiebolag kan en sådan lämnas ut utan att aktiebolaget får kännedom om upplysningen. Generellt gäller nämligen att aktiebolag är mer transparenta för allmänheten än privatpersoner, kommanditbolag och enskilda firmor.

Heltäckande upplysningsportal

Ytterligare en i raden av heltäckande upplysningsportaler, som i princip erbjuder samma utbud av tjänster som Ratsit, är sidan Upplysning.se. Här kan man som privatperson få fram uppgifter om företag och privatpersoner. Kopior på upplysningar gjorda på Upplysning.se skickas, enligt gällande praxis, ut till alla företag förutom aktiebolag.