Hushållets ränteutgifter framgår av de på förhand ifyllda uppgiftgerna i Skatteverkets inkomstdeklaration

Sponsrade länkar

I deklarationsblanketten återfinns förifyllda uppgifter om de avdragsgilla räntekostnader som Skattemyndigheten fått information om.

Sponsrade länkar

Privatpersoner och företag som yrkar avdrag för ränteutgifter för vilka Skatteverket saknar uppgifter, bör fylla i totalbeloppet för ränteutgifterna i deklarationen. Den förifyllda siffran bör strykas ifall man deklarerar på pappersblanketten. Den som väljer att ändra beloppet i den nätbaserade deklarationen får automatiskt det tidigare beloppet borttaget i samband med att ändringen utförs.

Ange information om långivaren

I de fall långivaren inte lämnat in någon kontrolluppgift till Skatteverket räcker det inte med att man som privatperson anger det korrekta totalbeloppet. Man bör även ange vem som är värd för lånet – oavsett om det är en fysisk eller juridisk person. Lån mellan privatpersoner är inte förifyllda. I detta sammanhang bör man tänka på att Skatteverket är noga med att kontrollera att den som lånat ut pengar privat – med ränta – tar upp lånet som ränteintäkt. I annat fall kan man räkna med att Skatteverket ställer frågor till båda parter.

Avdrag för ränteskillnadsersättning

Den som har gjort en förtidslösen av ett bundet lån - och i detta sammanhang fått betala ränteskillnadsersättning (räntekompensation) till banken – kan i vanlig ordning yrka avdrag för hela räntebeloppet. Tänk dock på att bankerna ibland kan slarva med att rapportera in ränteskillnadsersättningen till Skatteverket. Om det rör sig om stora penningbelopp kan man som privatperson räkna med att bli granskad – se därför till att spara allt underlag från banken.