Samtliga bolånekunder får i deklarationstider sina ränteavdrag inrapporterade till Skatteverket

Sponsrade länkar

Den som har ett bostadslån kan göra avdrag på 30 procent av räntekostnaderna. Bankerna skickar information om belåningsgrad till skattemyndigheten, som i sin tur fyller i beloppen i deklarationen.

Sponsrade länkar

I enlighet med dagens avdragsregler kan den som har bostadslån yrka avdrag för 30 procent av räntekostnaderna. Detta innebär i klartext att ett bostadslån på en miljon kronor, vars räntesats uppgår till 100 000 kronor per år, medger ett avdrag på 30 000 kronor. Detta innebär inte att själva räntan reduceras – bankerna får ändå sin beskedliga del – utan att räntan till viss del finansieras via skattesedeln.

Avdrag för räntekostnader hänförliga till bostaden

Som låntagare bör man tänka på att alla räntekostnader för vilken bostaden fungerar som säkerhet är avdragsgilla i deklarationen. Detta innebär att den som frigjort pengar genom att belåna bostaden i efterhand kan yrka avdrag för det utökade bostadslånet. Även lån på bostäder i andra EU-länder är avdragsgilla under förutsättning att ägaren är skattskyldig i Sverige. För mer information om bostadsbeskattning hänvisas till Skatteverkets skrift med beteckning SKV 352.

Sänkta ränteavdrag att vänta

Sedan 1940-talet har ränteavdragen för bostadslån successivt sjunkit i Sverige. Om denna trend får fortgå är sänkta ränteavdrag att vänta. I skrivande stund diskuteras en sänkning av ränteavdraget från nuvarande 30 procent till 25 procent. En sådan sänkning skulle medföra en ökad boendekostnad på 500 kronor i månaden för det genomsnittliga hushållet. I sammanhanget bör påpekas att de nordiska grannländerna Finland, Danmark och Norge har betydligt högre ränteavdrag än Sverige.