Välj en kort avbetalningsplan till mobilen

Sponsrade länkar

En av fördelarna med att köpa mobiltelefon på avbetalning är att operatören subventionerar kostnaden för telefonen i utbyte mot att köparen binder upp sig.

Sponsrade länkar

Det vanligaste sättet att köpa en mobiltelefon på avbetalning är att man tecknar ett abonnemang och får rabatt på telefonen i utbyte mot att man bundit upp sig mot telefonoperatören. I fråga om mobiltelefoner leder avbetalningsupplägget (abonnemanget) således till att priset på telefonen sjunker jämfört med motsvarande kontantpris. För övriga varor och tjänster på avbetalning gäller istället motsatsen – nämligen att priset höjs till följd av räntepåslag. Som mobilspekulant bör man således alltid jämföra telefonens kontantpris mot abonnemangspriset. Billiga mobiltelefoner brukar i regel ingå på köpet i de fall en kund väljer att binda upp sig i tolv, 24 eller 36 månader.

Kontanttelefon med obundet abonnemang

Ett alternativ till att binda upp sig mot en på förhand utvald mobiloperatör är att istället köpa en telefon med kontanta pengar – och därefter teckna ett obundet abonnemang som kan avbrytas när som helst. Själva telefonen kan ändå köpas på avbetalning om så önskas. Detta koncept passar personer som ofta reser och flyttar runt mellan olika länder; det är nämligen inte alla personer som har glädje av ett abonnemang, med två års bindningstid, av den enkla anledningen att man befinner sig utomlands under merparten av nämnda bindningsperiod.

Abonnemang med uppringningspott

En annan variant av abonnemang är att operatören tar ut en fast månadsavgift, som abonnenten kan använda för att ringa eller skriva sms. Tänk dock på att telefonoperatörer som erbjuder detta koncept vanligen tar ut en jämförelsevis hög fast avgift för att på så sätt locka abonnenterna att ringa mer. För flitiga telefonpratare kan emellertid detta alternativ vara en lönsam affär.