Handläggningstiden för ett lånelöfte är idag bara ett fåtal minuter – förutsatt att man besöker sitt lokala bankkontor

Sponsrade länkar

Bankerna behöver i regel någon dag på sig för att handlägga en intresseanmälan om lånelöfte. Besök därför ditt lokala bankkontor och ordna ett lånelöfte direkt.

Sponsrade länkar

Relaterade ämnen

Det säkraste sättet att komma över ett lånelöfte direkt är att besöka sitt lokala bankkontor. Banken ordnar då ett möte med en banktjänsteman, som på några minuter gör en genomgång av dina personliga finanser; denna översyn kompletteras omedelbart på plats med en kreditupplysning från Upplysningscentralen. Som presumtiv låntagare får du svara på några frågor om din inkomst- och skuldsituation.

Uppgifterna utgör grund för lånelöftet

Var noga med att uppge sanningsenlig information vid bankbesöket – det gäller med andra ord att komma förberedd till banken. I samband med ett lånelöfte görs nämligen ingen kontroll av de uppgifter som ligger till grund för själva löftet. Kontrollen sker först i samband med själva kreditprövningen, som görs efter att låneansökan lämnats in. Om de uppgifter man lämnat inte visar sig stämma, kan villkoren för lånet komma att avvika från de villkor som anges i löftet. Som låntagare bör man vidare känna till att vare sig lånelöfte eller låneansökan är bindande. Det går således att ångra sig tills man undertecknat själva låneavtalet.

Lånelöftet att beteckna som högst preliminärt

Även i de fall man lämnat korrekta uppgifter i samband med ansökan om lånelöftet, kan banken komma att ändra villkoren i ett senare skede. Detta gäller särskilt i fråga om hypotekslån med säkerhet. Bankerna måste nämligen göra en värdering av säkerheten innan villkoren för lånet kan fastställas. Ifall säkerhetens värde t.ex. understiger det angivna marknadsvärdet (som vanligen fungerar som utgångspunkt för lånelöftet) kan villkoren för lånet komma att justeras till låntagarens nackdel.