Internetlånen förutsätter ytterst sällan någon tillgång till sms

Sponsrade länkar

Internetlånen – som introducerades på kreditmarknaden långt efter smslånen – har gjort det möjligt att få snabblån utan sms. Men internetlån finns idag tillgängliga även via mobilen.

Sponsrade länkar

Trots att folk i gemen skaffade fast internetanslutning i hemmen innan mobiltelefonen blev var mans egendom, slog smslånen igenom långt innan onlinelånen. Att låna via sms var således länge ett alternativ även för vana internetanvändare, som var i behov av snabba mikrokrediter. Den främsta anledningen till att smslånen dominerade framför internetlånen var att mobiltelefonen – till skillnad från internetdatorn – var tillgänglig på alla möjliga och omöjliga ställen.

Internetlån populära tack vare trådlösa uppkopplingar

Internetlånen gick om smslånen avseende antalet ansökningar någon gång runt 2010; något som i första hand berodde på den markanta ökningen av trådlösa nätuppkopplingar i samhället. Tack vare dessa nätuppkopplingar blev det nämligen möjligt att ansöka om internetlån utan sms – direkt via webbläsaren i mobiltelefonen. De låneansökningar som går till statistiken som internetlån är således i praktiken telefonlån, då ansökan sker via en mobil som kopplats upp mot det trådlösa nätet.

Internetlån billigare utan sms

Den som har tillgång till en webbläsare i sin mobil – och således kan välja mellan ett smslån och ett internetlån – bör i första hand välja det sistnämnda. Onlinelån är nämligen lite billigare än smslån, eftersom man fyller i sina kontakt- och inkomstuppgifter direkt i ett nätformulär. Därigenom kan man kringgå avgifter för sms till mobiloperatör och kreditgivare, som i genomsnitt uppgår till 30 kronor per smslån.