Det befintliga ränteavdraget är utarbetat för att underlätta privatekonomin för dem som lånat pengar för bostadsköp

Sponsrade länkar

Den som betalar räntor på ett lån kan alltid yrka ränteavdrag i deklarationen. Alla räntor är nämligen avdragsgilla – oavsett om det rör sig om räntor på en blancokredit eller ett hypotekslån.

Penna och miniräknare
Tänk på att dra av räntan för alla typer av lån som hushållet dragit på sig – även mindre snabblån. Sammanställ totalsumman genom en enkel uträkning.
Sponsrade länkar

Syftet med ränteavdraget är att subventionera låntagarnas räntekostnader; det faktum att ränteavdraget sänker kostnaden för räntebetalningarna implicerar att den som lånar pengar kan låna större belopp än den faktiska återbetalningsförmågan egentligen medger. Detta gynnar i första hand bankerna – som får möjlighet att låna ut högre belopp. De nackdelar som påtalas med ränteavdraget kan sammanfattas i det följande:

  • Skattebetalarna finansierar den vinst som bankerna kan kamma hem genom det faktum att ränteavdraget stimulerar utlåning av högre belopp.
  • Genom att staten påverkar räntan med hjälp av skattemedel, styr staten indirekt priserna på bostäder. Bostadspriserna regleras således från statligt håll – oftast i den bemärkelsen att de trissas upp.

Ränteavdrag och bostadslån

Låntagarna glömmer ofta att ränteavdraget även gäller för mindre blancolån – t.ex. smslån – och drar därför bara av räntekostnaderna för sina bostadslån. Det är lätt att glömma att göra avdrag för andra krediter än bostadslånen, som är förifyllda i deklarationen och därmed svåra att missa. Övriga räntekostnader måste man dock själv hålla koll på och fylla i manuellt; något som många glömmer bort att göra eller missar av ren okunskap. De bortglömda avdragen genererar en enorm vinst till staten och kreditinstituten – således är det viktigt att hålla koll på sina räntekostnader och spara fakturorna som dokumentation i händelse av en förfrågan från Skatteverket.